Polska poezja

Wiersze po polsku182 (If I shouldn’t be alive…/Jeśli nie będę już żyła…)

Emily Dickinson – 182 (If I shouldn’t be alive…/Jeśli nie będę już żyła…)

If I shouldn’t be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat
A Memorial crumb.

If I couldn’t thank you,
Being fast asleep,
You will know I’m trying
With my granite lip!

Jeśli nie będę już żyła,
Gdy przylecą Rudziki,
Dajcie temu w Czerwonym Krawacie
Pamiątkowy okruch.

Gdybym nie podziękowała,
Pogrążona w głębokim śnie,
Wiedzcie, że próbowałam to zrobić
Moimi Granitowymi ustami!

Tłum. Emmet Ray


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz 182 (If I shouldn’t be alive…/Jeśli nie będę już żyła…) - Emily Dickinson