Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Milcząc

Zakochanemu tak szczęśliwie,
Tak nieszczęśliwie, jak ja umiem,
Najlepiej spędzić noc w zadumie.
Nad czym? Nad niczym. Ale tkliwie.
Między zachodem a jutrzenką
Wdać się w milczenie, jak w rozmowę,
I powtarzać w myśli — Norwidowe:
„Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko”…


Wiersz Milcząc - Julian Tuwim
 »