Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Strofy pod muzykę

Żaden Piękności twór boski
Nie jest ci równy urodą I twój tylko głos koi troski
Jak muzyka ponad wodą, Gdy się wydaje, że może
To dźwięk zaczarował tak morze,
Sprawił, że fale ucichły,
Do snu ukołysał wichry,

Aż tylko księżyc wysoki
Wlecze poświaty kotwicę Przez gładką taflę zatoki,
Jej głębie, rafy, ławice: Tak właśnie duch mój się korzy
Przed tobą, gdy śpiew z przestworzy
Słyszy i wzbiera łagodną
Pełnią, głębią podwodną.


Wiersz Strofy pod muzykę - Byron George Gordon
«