Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Skąd we mnie taka czułość

Skąd we mnie taka czułość?

Nie pierwsze to kędziory

Głaszczę, a także zaznałam

Ciemniejszych niż twoje warg.

Wschodziły i gasły już gwiazdy

(Skad we mnie taka czułość?),

Wschodziły i gasły oczy

Tuż koło oczu mych.

Jeszcze piękniejszych pieśni

Na samej piersi śpiewaka

(Skąd we mnie taka czułość?)

Słuchałam w ciemną noc.

Skąd we mnie taka czułość?

I co z nią zrobić, chłopcze,

Zwodniku, pieśniarzu wędrowny

I długorzęsy jak nikt?


Wiersz Skąd we mnie taka czułość - Cwietajewa Marina