Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz 1760 (Elizjum jest przez ścianę…)

Elizjum jest przez ścianę
To ten sąsiedni pokój,
W którym ktoś Bliski czeka
Zbawienia lub Wyroku

Ile hartu w Duszy że to znosi,
Gdy coraz bliżej brzmi
Stąpanie nadchodzących Stóp
Skrzyp otwieranych Drzwi


Wiersz 1760 (Elizjum jest przez ścianę…) - Emily Dickinson