Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Przejść przez to wszystko

Męstwo niektórych ludzi graniczy z lekiem

A znów lek innych bliski jest

Męstwa

A ja podziwiam człowieka mężnego bardziej niż

Lękliwego,

Sam czasem bywam jednym, czasem drugim

A często żadnym.

I właśnie wtedy jestem najlepszy: ani mężny ani

Lękliwy

Tylko sobie lupie orzechy w swojej cieplej

Alkowie

A kwiaty pną się wzwyż

A muzyka spręża się, żeby dogodzić gustom

A kobiety kochają

Innych.


Wiersz Przejść przez to wszystko - Charles Bukowski