Polska poezja

Wiersze po polskuHeart! We will forget him! (przekład + oryginał)

[Heart! We will forget him!] w przekładzie Bartosha J. Mielnikoffa +
oryginał

Serce! Zapomnimy o nim!
Ty i ja – w tę noc!
Ty możesz zapomnieć ciepła dar –
Ja zapomnę œwiatła moc!

Gdy to zrobisz, błagam powiedz mi
Bym mogła zaczšć od razu!
Œpiesz się! bo gdy tak zwlekasz
Ja o nim cišgle pamiętam!

Heart! We will forget him!
You and I – tonight!
You may forget the warmth he gave –
I will forget the light!

When you have, pray tell me
That I may straight begin!
Haste! Lest while you’re lagging
I remember him!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Heart! We will forget him! (przekład + oryginał) - Emily Dickinson