Polska poezja

Wiersze po polskuDo… (Szczęście to jest dla narodu…)

Szczęście to jest dla narodu, kiedy nauki kwitną, a uczeni są w poważeniu.

Szabla kraje rozpościera,
Ale pióro je istoczy,
Moc dzierży, wzmacnia, zabiera,
Lecz rozum otwarza oczy.
Sławny tryumf, co zadziwia,
Większy ten, co uszczęśliwia.

A jest w dobroci rządzących, w szczęściu rządzonych.

Aleksandra, Cezara czytałem ja sprawy,
Czytałem i jęczałem nad zyskiem ich sławy;
Mają następców. Dzieła Antonina, Tyta
Nasz wiek, zbrodniom przyuczon, za bajki

Poczyta.

A dzienniki, pamiętniki, gazety raz w raz o heroicznych dziełach prawią.

Ci, co zdarci, zgnębieni, tym rzeczom mniej

Wierzą:
Prostacy swoją nędzą sprawy wielkie mierzą!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Do… (Szczęście to jest dla narodu…) - Ignacy Krasicki