Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Ostinatio Determinare VI

Zobaczyć
Dostrzec
Zdarzenia
Najprostsze

Na nowo
Skojarzyć
Bez ciała
Bez twarzy

Tu jestem
I wszędzie
Co będzie
To będzie

Ten walc
I ten temat
Już nie ma
Mnie nie ma

Zdziczałe
Ogrody
Zetlałe
Zachody

I mnożą się
Słońca
Bez końca
Bez końca

Księżyce
Zbyt jasne
Oddale
Przepastne

Bez ciała
Bez twarzy
Skojarzyć
Skojarzyć

Raz, dwa, trzy
Niech patrzy
Kto chce i
Kto nie chce
Jak tańczę
Umykam
Wiruję
Na ścieżce

To ścieżka
Donikąd
W jałowe
Pustkowie

Tam prawdy
Jedynej
O sobie
Się dowiem


Wiersz Ostinatio Determinare VI - Jonasz Kofta