Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Ostatnia

Wiara – to ufność na zawsze więc jedna

Nadzieja – to czas bez pożegnań

Miłość pierwsza – zupełnie jak cielę

Bo patrzy w niebo

By zobaczyć ziemię

Miłość ostatnia – to przeczucie piękna


Wiersz Ostatnia - Ksiądz Jan Twardowski