Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz DO SIEBIE

Kiedym, wbrew sercu, postanowił
Już jej nie kochać – na com liczył?
Kres wyznaczyłem bezkresowi,
Miłość bez granic – ograniczył.
Na jedną chwilę, przeniewierca,
Wzgardziłem straszną jej potęgą –
I dowód mam, że pragnień serca
Nie wstrzymasz wolą ni przysięgą.
Że nic mym więzom nie podoła,
A spokój, który mnie dziś mami,
To głos przelotny – pieśń anioła
Nad uśpionymi demonami.


Wiersz DO SIEBIE - Michaił Lermontow
«