Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Nie wiń Apollina

Nie złorzecz

Nie wiń Apollina

Że ten z Marsjasza obdarł skórę

Bóg mocny jest
i bóg jest bogiem

A ten kto bogiem ma naturę

Srogiego wichru

Wód wzburzonych

Ognia błyskawic

I płomieni
słońca

A człowiek to jest człowiek

I źle gdy na ubitej ziemi

Staje do walki ze swym panem

Który chociażby nut nie czytał

I nie miał słuchu

Był pniem głuchym

To człowiek winien mu w zachwytach

Pokłony niskie u stóp składać

Zaś swoją lirę złożyć w skrzyni

Nie złorzecz

Nie wiń Apollina

Bóg chociaż winny
jest bez winy


Wiersz Nie wiń Apollina - Parlicki Mariusz