Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Czas

O morze Czasu! Morze niezgłębione,
W którym falują lata – twoje wody
Są w swych odmętach od łez ludzkich słone!
Gdzie rytmem przypływ z odpływem się schodzi,
Granice kreślisz dla narodzin –
I tych, co chrypną od błagań bezsilnych,
Na kształt wraków wypluwasz na brzeg niegościnny!
Któż ci zaufa – złe w burzliwej porze,
Podstępne w czas pogody –
Niezgłębione morze?

Juliusz Żuławski


Wiersz Czas - Percy Bysshe Shelley