Wiersz Mam słońce / na swoim sercu / od Ciebie

WIESŁAW JANUSZ MIKULSKI
(ur.1959)

z cyklu “Rozsiewanie światła”

*
* *

mam słońce
na swoim sercu
od Ciebie

mam szczęście
na swojej twarzy
od Ciebie

mam życie
pośród zła i śmierci
od Ciebie…

Wiersz Mam słońce / na swoim sercu / od Ciebie