Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz MOZART W OSTROłECE

WIESłAW JANUSZ MIKULSKI
(ur.1959)

z cyklu „Cisza i miłość”

MOZART W OSTROŁĘCE

„Requiem” Mozarta
wciąż dudni po ulicach
miesza się z zapachem kurzu
i wyziewów fabryki papieru

„Requiem” Mozarta
wciąż płacze po ulicach
i ginie w obstrzale wulgarnych słów
i pragnień

„Requiem” Mozarta
jaśnieje na ulicach
i wznosi ponad życie
życie pełne śmierci….


Wiersz MOZART W OSTROłECE - Wiesław Janusz Mikulski