Polska poezja

Wiersze po polskuWzdłuż tej drogi na Smoleńsk

Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk…

Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk tak gęsty stoi las.
Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk – tak długi słupów sznur.
Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask,
Jak twe oczy dalekich, wieczornych gwiazd zza chmur.

Na tej drodze na Smoleńsk zacina wicher w twarz.
Czemu ciepły rzuciłem swój kąt? Ach, któż to wie?
Może nigdy daleki nie skusiłby mnie marsz,
Gdyby szyję oplotły choć raz mi ręce dwie…

Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk – milczący pusty las.
Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk – samotnych słupów sznur.
Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask,
Jak twe oczy dalekich i zimnych gwiazd zza chmur.

tłum. Ziemowit Fedecki


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Wiersz Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk - Bułat Okudżawa