Wiersz Przybywasz / wśród lawiny smutku

WIESłAW JANUSZ MIKULSKI
(ur.1959)

z cyklu “Czerwień ciszy”

*
* *

Żonie

przybywasz
wśród lawiny smutku
jak skrzydła błękitnego ptaka

nadciągasz
wśród pustyni snu
jak karawana z bukłakami wody

budzisz mnie
do życia
jak słońce pełne światła i ciepła…

Wiersz Przybywasz / wśród lawiny smutku