Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz (PL) Świeczka w dolinie

Moja świeczka płonęła w wielkiej dolinie
promienie ogromnej nocy skupiały się na niej
aż powiał wiatr
wtedy promienie ogromnej nocy
skupiły się na jej obrazie
aż powiał wiatr

(tłumaczenie: bigos)


Wiersz (PL) Świeczka w dolinie - Wallace Stevens