Polska poezja

Wiersze po polskuEcho

Czy w głuchym lesie ryczy tur,
Czy grzmot, czy trąbka gra przez bór,
Czy pieśń dziewczyny brzmi zza gór,
Na każdy dźwięk
W powietrzu pustyni budzisz wtór,
Odgłosu jęk.

Piorunów słuchasz, huku wód
I jak na rzece pęka lód,
I krzyku z łąk pasterzy trzód,
Odpowiedź ślesz na każdy głos,
Samo – bez echa. Twój to trud
I twój, poeto, los

Przełożył
Julian Tuwim


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Wiersz Echo - Aleksander Puszkin