Polska poezja

Wiersze po polskuPożegnanie

Bądź zdrowa! To ostatni raz,

Że mówie komu: bywaj zdrowa – –

Dawno, ach, dawno minął czas…

Ja nie zapomnę – – serce moje

Niewiele w sobie imion chowa,

Lecz ciebie kazdy ciemny las

I każdy ostęp dziki, mroczny,

I każdy górski szczyt obłoczny

Przywiedzie znów przed oczy moje…

Z uśmiechem nad twym zejściem stoję –

Tak mi przz ręce wszystko leci,

Jak śmigłe ryby poprzez sieci – –

Zostaje pustka próżnych ok…

Bądź zdrowa! Sczezł ostatni głos,

Ostatni ruch, ostatni wzrok,

Co miał do serca mego wejście —

Bąd zdrowa! Kładzie twe odejście

Jak pieczęć na me życie los.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Pożegnanie - Kazimierz Przerwa-Tetmajer