Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Kiedyś się zyciu dała w lenno

Kiedyś się życiu dała w lenno,
Umiej-że duszo, znieść niewolę-
Gdy cię jak jodłę niebopienną
Gnie wicher, hardość miej w swem czole.

Miej moc odgięcia i sproszczenia
Po każdej burzy, która-ć znęka-
Zdrową bądź wiecznie ode rdzenia,
Choć kora w bruzdy chore spęka.

Postrach rzuć z chmur na ludzi-drwali,
Błękity zadziw swym wyrostem-
A gdy cię śmierć siekierką zwali,
Bądź ku wieczności mostem…


Wiersz Kiedyś się zyciu dała w lenno - Władysław Orkan
«