Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Pożegnanie

Zerwałem tę gałązkę wrzosu

Wspomnieniem będzie jesień ścięta

Rozłączą nas wyroki losu

Przeszłości woń gałązka wrzosu

O tym że czekam cię pamiętaj

Tłum. Julia Hartwig


Wiersz Pożegnanie - Apollinaire Guillaume