Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz W obcym mieście

Będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
zwyciężając
wszystko co doczesne odrzucając wszystko co doczesne
rzucając wszystko

puste walizki i myszy
szron na trawie i sady
pożerające wiatr i wiatr
niosący jesień
i jesień mordującą ogrodników

tłum. Zuzanna Mrozikowa

z tomu „Taika tavo kraujui”, 1997


Wiersz W obcym mieście - Alvydas Šlepikas
 »