Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Po zawale

Mam tylko dwie modlitwy

I już nie odmienię

Psalm grzesznika

I Matki Bożej dziękczynienie

Święty Jan się nie dziwi

Tomasz nie oniemiał

Płacz – bo grzeszę

Zachwyt – że Bóg dał mnie siebie

Żebrak

Już po zawale

Na kredyt do nieba

Mam dwie modlitwy

Dwa kawałki chleba

1996


Wiersz Po zawale - Ksiądz Jan Twardowski