Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Augries of Innocence – Wróżby niewinności

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

*********************************

Zobaczyć świat w ziarenku piasku
Niebiosa w jednym kwiecie z lasu
W ściśniętej dłoni zamknąć bezmiar
W godzinie – nieskończoność czasu


Wiersz Augries of Innocence – Wróżby niewinności - William Blake
«