Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Do „Księgi Długiego Rozstania”

Tu bracia moi przechodzą przez światło słoneczne
i „Panie” mówią ściany i pola śpiewają
i dęby ciepłe – niby od substancji dziękczynienia
słychać jak mowę

I tylko woda obok już bez woli
i bez własności obcowania – trawy
bracia przechodzą migocąc przez wydział nieodwołalnych
i mnie w ten łańcuch wskoczyć się nie uda


Wiersz Do „Księgi Długiego Rozstania” - Ajgi Gennadij