Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz „Jądro szaleństwa-księga lęku” (3)

Zauważyłem wyraźnie, że kiedy maluję zielony obraz lasu,
każdy chciałby mi zadać pytanie: „Dlaczego malujesz t a k, ż e b y s i ę
w n i m u k r y ć?”
Zauważyłem, że kiedy maluję czarny obraz, każdy chciałby mnie
zapytać: „Dlaczego malujesz t a k c h a r a k t e r y s t y c z n i e?”
Bóle odczuwane w karku nie pozwalają mi wypowiadać się łatwo.
Lękam się zatem, że pewnego dnia ktoś ośmieli się zadać mi owe
pytania, a ja nie zdołam na nie odpowiedzieć tak dokładnie, jak bym
chciał.


Wiersz „Jądro szaleństwa-księga lęku” (3) - Arrabal Fernando