Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz UPOMINEK

Targałem więzy… Ale w piersiach skrycie
Luby twój obraz piastuję;
Jak blade czasów szczęśliwych odbicie,
Ten obraz duszę raduje.
Gdy krew mą nieraz nowe burzą szały,
Twój obraz trwa niewzruszony:
Toż jest świątynią kościół spustoszały
I bóstwem – bożek strącony!


Wiersz UPOMINEK - Michaił Lermontow