Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Odjazd

Odjazd.

Dość widziałem. Wizja oczekiwała w każdej aurze.
Dość miałem wszystkiego. Szumy miast, wieczo –
rem, i w słońcu, i zawsze.
Dość poznałem. Stacje życia. – O Szumy i Wizje!
Odjazd z nowym uczuciem i w nowym zgiełku!


Wiersz Odjazd - Arthur Rimbaud