Polska poezja

Wiersze po polskuBądź grzeczny (be kind)

Bądź grzeczny

zawsze jesteśmy proszeni
o zrozumienie czyjegoś
punktu widzenia
nieważne jak
przestarzałego
głupiego czy
nieznośnego

ktoś jest proszony
o pokazanie
ich całkowitego błędu
i zmarnowanego życia
z grzecznością
zwłaszcza gdy mają
swoje lata

ale wiek jest sumą
naszych poczynań

zestarzeli się
źle
ponieważ żyli
bez skupienia
nie chcieli
widzieć

nie ich wina?
więc czyja?
moja?

jestem proszony o ukrywanie
mojego punktu widzenia
przed nimi
ze strachu przed ich
strachem

wiek nie jest zbrodnią

ale wstyd
rozmyślnie
zmarnowanego
życia

wśród tylu
rozmyślnie
zmarnowanych
żyć

jest

tłum. Morskie Oko

be kind

we are always asked
to understand the other person’s
viewpoint
no matter how
out-dated
foolish or
obnoxious.

one is asked
to view
their total error
their life-waste
with
kindliness,
especially if they are
aged.

but age is the total of
our doing.
they have aged
badly
because they have
lived
out of focus,
they have refused to
see.

not their fault?

whose fault?
mine?

I am asked to hide
my viewpoint
from them
for fear of their
fear.

age is no crime

but the shame
of a deliberately
wasted
life

among so many
deliberately
wasted
lives

is.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Bądź grzeczny (be kind) - Charles Bukowski