Polska poezja

Wiersze po polskuWiking

Ze skał wywiedźcie okręt mój,

Królewski dziób jastrzębi,

Rozwijcie białych żagli zwój

Na ciemnomodrej głębi…

Już się kołysze dumny maszt,

Żaglami bielą reje,

Jak białe z górskich płyną spaszt

Potoki w morza chwieje.

Szeroka chwiejo! Morska toń!

Ty przyjaciółko wieczna!

Od lądów i od wysep stroń!

W noc blada Droga Mleczna,

W dzień słońca samotnego blask

Na ciemnomodrej fali

Niech świeci na mój zimny kask,

Z błękitnej kuty stali.

Byłem-ci królem pustych skał

I grodów napowietrznych,

Dość mi, gdy druhem bedę miał

Wiatr, gońca rzeczy wiecznych;

Byłem-ci królem niemych wód,

Wiszących kaskad pieśni,

Niechże mnie z morza otchnie chłod,

Fal morskich szum opieśni.

Samotni pragnie dusza ma,

Królewskiej iście ciszy – –

Wiem, jak huk młota w uchu gra,

Jak pierś kowala dyszy – –

Śnieżystych skał gdy zoczę brzeg,

Pozdrowię go od duszy – –

Na dusze moją zimny śnieg

Płatami grudnia prószy…

W zimowy kiedy słońca mrok

Nieznanej mi krainy,

Gdy muśnie brzeg okrętu bok:

Wzrok wzniosę w błękit siny,

Bladoliliowych wiotkich brzóz

Zobaczę przedzę zwiewną,

Jak duszy mej malowny mróz,

Zagasłym światłem śpiewną.

Lub we wiosenny jasny dzień,

Gdy zorza rano wstała,

Schyli się cicho w wodny cień

Jabłoni gałąź biała – –

Nie pomne wówczas, czymem był,

Co poza sobą świecę,

Lecz sen piękności będę śnił,

Nic nie chwytając w ręce.

Święta jest ręka, która miecz

I róg wojenny imie,

Lecz mnie juz trzeba płynąć precz

Na wody mórz olbrzymie…

Północnych wojów groźny huf

W zdobywcze statki wsiada – –

Mieczu żelazny, bywaj zdrów,

I twardy cios, co spada!

Bywam mi zdrowa, zbrojo ma,

Żelazna twarda zbrojo,

I płomień, który w kuźni drga,

Gdy tarcze miedzią poją:

Bywaj mi zdrowa, tarczo z lwem,

Wykutym w miedzi błysku – –

Jestem dziś cieniem króla, snem

Na pustych wód igrzysku…

Poza mną będą boje me,

Tryumfów moich pola,

I klęski moje, klęski złe,

I wspomnień ich niedola…

Bo, jak się mucha, jęta w sieć

Pajęczą, nędznie miota,

Tak długo dumy klęski złeć

Dzierżą i ssie sromota.

W ogromie wichrów, cisz i burz

Zapomnę owych twarzy,

Z których, jak z robaczywych róż,

Czerw ducha szkli się wraży;

Tych źrenic, z których podły lis

Z węża się patrzy skrętu,

O które wzgardy mojej prysł

Miecz z ponadmiaru wstrętu!

Rycerzy wódz, co w twardą łódź

Na twardy bój siadali –

Jaż to musiałem w oczy pluć,

W których się podłość pali?!…

Jaż to musiałem blask mych blach,

Płonących z mieczów dźwięki,

Sczerniony widzieć przez mój strach

Sztyletu skrytej ręki?!…

Takim jest życie. Zlęgnie król,

Wikingów król dostojny,

Aby nic oprócz łownych pól

Nie znał i hardej wojny,

Nic okrom uczt królewskich dusz,

Nic oprócz królewn ciała –

A gdy ma odejść na głąb mórz,

Srom mu na czole pała.

Więc nie jak człowiek umrzeć chcę,

Lecz jako w sobie ścięty

Kryształ, co pęka. Zmiecie mnie

Z pokładu wiatr w odmęty,

A wtedy wolny okręt mój

Popłynie, by kłos zboża,

I nigdy ciężkich ogniw zwój

Nie wkuje go w dno morza.

I nigdy nikt nie wstąpi nań – –

Z żaglami rozdętemi,

Jak bogom z ducha słana dań,

Nie będzie cierpiał ziemi,

Nie sięgnie za nim niczyj wzrok

Niczyje wiosło zdąży

I we swój wiek, i we swój rok

W głąb morza się pogrąży.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Wiersz Wiking - Kazimierz Przerwa-Tetmajer