Polska poezja

Wiersze po polskuMimetyzm Kubina

Maska pośmiertna
Alfreda Kubina
w swym mimetyzmie
podobna jest
do japońskiego
teatrzyku cieni.
Wchodzimy w głębię śmierci
bogatsi o ciemniejący blask
przemijania.

Puenta
nieśmiertelności
ciągle przed nami.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Wiersz Mimetyzm Kubina - Leonard Kamiński Gabriel