Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Mimetyzm Kubina

Maska pośmiertna
Alfreda Kubina
w swym mimetyzmie
podobna jest
do japońskiego
teatrzyku cieni.
Wchodzimy w głębię śmierci
bogatsi o ciemniejący blask
przemijania.

Puenta
nieśmiertelności
ciągle przed nami.


Wiersz Mimetyzm Kubina - Leonard Kamiński Gabriel