Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Ukrzyżowanie

Dusza ma, cierniem uwieńczona
Na białym krzyżu twego ciała
Przybita pragnień mych gwoździami
Schyliwszy głowę, z wolna kona.

Ja sam, jak Judasz Iskariota,
Za twój namiętny pocałunek
Na dreszcz wydałem ją konania…
Ach, mnie przeraża ta Golgota.


Wiersz Ukrzyżowanie - Stanisław Korab-Brzozowski
 »