Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz GDY NIE MOGĘ SIĘ ROZMÓWIĆ

Gdy nie mogę się rozmówić
z tobą listem ni przez karty,
w braku cierpliwości piszę
wszem dostępny – list otwarty.
Lecz się nie bój, boś bezpieczny,
choć w tym liście drukowany,
bo wszem obec jestem grzeczny,
chociaż strasznie rozgniewany.


Wiersz GDY NIE MOGĘ SIĘ ROZMÓWIĆ - Stanisław Wyspiański