Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Mej miłości

Mej miłości oddam jabłko ze skóry obarte,

Mej miłosci oddam dom gdzie okna rozwarte,

Mej miłosci oddam włości gdzie będzie przymnie i

Gdzie klucz nie potrzeny by otworzyc drzwi.

Moja głowa jest jabłko ze skóry obdarte,

Moje myśli są jak dom gdzie okna rozwarte,

Moje serce jest jak włości gdzie będzie przy mnie i

Gdzie klucz nie potrzebny by otworzyć drzwi.

Tłum. W. Krzak

PS. Bardzo chciałbym dotrzeć do oryginalnego tekstu tego wiersza, niestety internet nie jest w stanie mi w tym przypadku pomóc. Zatem ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszę o pomoc!


Wiersz Mej miłości - Angielski anonim XVI w