Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Bywają ognie – podobne do ciszy

Bywają ognie – podobne do ciszy,
Co na przechodnia w zaroślach czatuje…
Takich się ogniów nie widzi, lecz słyszy –
Nawet nie słyszy, lecz raczej zgaduje.
Serca im w piersi wonieją, jak róże –
Lecz im nie wolno korzystać z róż mocy,
Ni czarów własnych nadużyć po nocy,
Ni łkać, ni wątpić, ni konać w lazurze!
Nie wolno modlitw gałązki jednej,
Niesionej Bogu ku czoła ozdobie,
Przełamać stopą – lub przyśnić się tobie
W postaci nagiej, zuchwałej dziewczyny!…

Więc próżno patrzą w słoneczność dokolną,
Bo im ni kochać, ni szaleć nie wolno.


Wiersz Bywają ognie – podobne do ciszy - Bolesław Leśmian