Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Jaka wielka to radość, gdy w morze… (76)

Jaka wielka to radość, gdy w morze
Śródlądowa istota wypłynie –
Obok domów, obok przylądków –
Ku wieczystej głębinie –

Zrodzony jak my wśród gór
Żeglarz – czy może pojąć
Cudowne zachłyśnięcie
Pierwszą milą z dala od lądu?


Wiersz Jaka wielka to radość, gdy w morze… (76) - Emily Dickinson