Polska poezja

Wiersze po polskuTradycja

Jest we mnie stare żelastwo, chrzęst zbroi, modły pogan,
są krainy, które znamy tylko z niedokładnych snów.
Jest we mnie oschłość północy, firmament nieba zimowy,
kultura obca, krew rdzawa – jak stare żelastwo.

Nigdy nie zwyciężę w chrzęszczącej zbroi. W tej krainie,
gdzie historia zaparła się swych synów i krwi,
tylko północ ziściła się martwa, a na niej – prawa religii.
Na niebie, jakby niedokładnie, płonie miecz siedmioramienny.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Wiersz Tradycja - Erwin Kruk