Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Przeszłość

1

Nie Bóg stworzył p r z e s z ł o ś ć, i śmierć, i cierpienia,
Lecz ów, co prawa rwie;
Więc – nieznośne mu dnie;
Więc, czując złe, chciał odepchnąć s p o m n i e n i a!

2

Acz nie byłże jak dziecko, co wozem leci,
Powiadając: „O! dąb
Ucieka!… w lasu głąb…”
– Gdy dąb stoi, wóz z sobą unosi dzieci.

3

Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej:
Za kołami to wieś,
Nie jakieś tam coś, gdzieś,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali!…


Wiersz Przeszłość - Cyprian Kamil Norwid
«