Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Moja piosenka

Tęsknico moja, idziesz w świat,

Idziesz przez wielkie pola,
Ach, a za tobą dąży w ślad

Smutna, samotna dola.

Słońce złocisty rzuca blask
Na twe rozległe drogi,

Lecz czemuż rosną – powiedz mi –
Same li osty i głogi?

Tęsknico moja, idziesz w świat,

Idziesz przez światła i cienie,
Ach, a za tobą dąży w ślad

Krwawiących dni wspomnienie.


Wiersz Moja piosenka - Jan Kasprowicz