Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz WYSEPKA cz. II

Ważne – co tu; co tam – dalekie nazbyt.
A owo tutaj – skrzetne, zaprzątnięte,
zajęte sobą, całkiem niepojęte.
Wyspa podobna jest do małej gwiazdy,
której okrutny przestwór (że zbyt drobna)
nie zauważa nawet, gdy ją burzy.
Ona zaś opuszczona w swej podrózy,
osobna,
by wszystko to dobiegło jednak kresu,
na oślep – wzdłuż samoobranych torów-
próbuje brnąć, wymknąwszy się z zakresu
systemów, planet, słońc i gwiazdozbiorów.


Wiersz WYSEPKA cz. II - Rainer Maria Rilke