Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Do oskarżyciela, który jest Bogiem tego świata

(epilog „Bram Raju”)

Prawda, Szatanie, jesteś tylko Durniem
I nie odróżniasz Ludzi od Odzieży:
Dziewicą każda kurwa kiedyś była,
Ale nie zmienisz Czystą w zwykłą kurwę.

Mimo, że jesteś Czczony pod Imieniem Boga:
Jezusa i Jehowy, to jesteś jedynie
Synem Poranka wśród mijania Nocy
I snem zagubionego pod Zboczem Wędrowca.

Przekład: Krzysztof Puławski


Wiersz Do oskarżyciela, który jest Bogiem tego świata - William Blake