Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz O szumie

Gdybym wierszy pisać nie umiał,
może by las piękniej szumiał,
może z jakiegoś strumyka
oświeciłaby mnie nagle muzyka
jakąś wiedzą o sprawach serdecznych,
radosnych i krwawych, i wiecznych,
ale ja już słuchać nie umiem,
sam szumię.


Wiersz O szumie - Władysław Broniewski
 »