Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Tamten

Sad, błyskając sękami, cieniście się martwi,

Że trawom ciąży zwiewna niedola błękitów –

A brat mój tak się z bólem ścierał,

Żem nasłuchiwał, gdy umierał…

Kochanka moja teraz ginie,

Żem ją pokochał w złej godzinie.

A ja – nim miasto w mroku zaśnie –

Idę ulicą, idę właśnie…


Wiersz Tamten - Bolesław Leśmian