Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Przeciwieństwa

O, słowo! blaskiem swym najczyściej
Zakwitasz właśnie w klęsk godzinie.
I gwiazdy płoną tym rzęsiściej,
Im głębsza noc na ziemie spłynie
A wszystko? – W biegu czasu ginie…

z francuskiego przetłumaczył Stanisław
Pieńkowski


Wiersz Przeciwieństwa - Korab-Brzozowski Wincenty
«