Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Cyprysy

O, czarni nad białymi strażnicy grobami –
– Cyprysy! Czy to waszą rzeczą słodki śpiew?
I kto nad jałowymi waszymi szczytami
Widział kiedy gołębie krążące stadami?
A jednakże jesteście z rodu świętych drzew.

z francuskiego przetłumaczył Stanisław
Pieńkowski


Wiersz Cyprysy - Korab-Brzozowski Wincenty