Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Zamyślenie

Marzenia, pragnienia, uniesienia: za żywa
W nicość lecące stosu wielkiego płomienie.
O, Nocy! I w ogrodzie twym nie inne żniwa,
Li martwe kwiaty ognia ręka moja zrywa…
I ciężkie mnie nad życiem chyli zamyślenie.

z francuskiego przetłumaczył Stanisław
Pieńkowski


Wiersz Zamyślenie - Korab-Brzozowski Wincenty