Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz „Modlitwa”

Chwała Tobie, Szatanie, cześć na wysokościach
Nieba, gdzie królowałeś, chwała na głębokościach
Piekła, gdzie zwyciężony, trwasz w dumnym milczeniu!
Uczyń niechaj ma dusza z Tobą spocznie w cieniu
Drzewa Wiedzy, gdy swoje konary rozwinie,
Jak sklepienie kościoła, który nie przeminie.

tłum. Stanisław Korab-Brzozowski


Wiersz „Modlitwa” - Charles Baudelaire
 »