Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz „Zły szklarz”

Z ciekawością obejrzałem wszystkie,
jego szyby, a potem krzyknąłem na niego:
„-Co?! Kolorowych szyb nie masz? Okien
różowych? Okien niebieskich? Okien czerwonych?
Rajsko – baśniowych okien? Jakże śmiesz,
bezwstydny łobuzie, wałęsać się w dzielnicy
biedoty i nie mieć przy sobie nawet takiego szkła
okiennego, przez które można by ujrzeć życie
w pięknych barwach?


Wiersz „Zły szklarz” - Charles Baudelaire
«