Polska poezja

Wiersze po polsku


Wiersz Czes? aw Mi? osz – Dowód

DOWÓD

A jednak zazna? e? piekielnych p? omieni.
Móg? by? nawet powiedzie? jakie s?: prawdziwe,
Zako? czone ostrymi hakami? eby dar? y mi? so
Po kawa? ku, do ko? ci. I szed? e? ulic?
I odbywa? a si? ka??, broczenie, smaganie.
Pami? tasz wi? c nie w? tpisz. Na pewno jest Piek? o.


Wiersz Czes? aw Mi? osz – Dowód - Czesław Miłosz